Badania geologiczne

Kompleksowy nadzór geologiczny – kiedy jest wymagany?

Wykonanie badań geologicznych gruntu pomaga określić, czy zaplanowane na przeznaczonej pod budowę działce działania inwestycyjne są możliwe do wykonania. Nadzór geologiczny sprawowany przez doświadczonego geologa jest w stanie uchronić inwestora przed dodatkowymi kosztami inwestycji. Jego ekspertyza stanowi ponadto istotne wytyczne … Czytaj calosc