Inwentaryzacja obiektów zabytkowych i jej zakres

badania betonu

Inwentaryzacja budynków i obiektów zabytkowych jest procesem prowadzonym przez rzeczoznawcę budowlanego z użyciem nowoczesnych i wiarygodnych narzędzi. Jak wygląda proces inwentaryzacji i jakie badania obejmuje? Odpowiedzi na te pytania poznasz po przeczytaniu naszego artykułu.  

Przede wszystkim, aby wykonać kompletną i dokładną inwentaryzacje niezbędne są urządzenia sprawdzające stan betonu, które dokładnie określą jego stan. Pierwszym urządzeniem jest cyfrowy tester betonu, pozwalający ustalić wilgotność materiałów budowlanych, takich jak beton, kamień czy drewno wraz z  temperaturą przegród budowlanych. Wyniki badania podawane są w formie graficznej i opisowej. Kolejnym ważnym urządzeniem ważnym dla przeprowadzonego badania, jest skaner betonu. Jego zadaniem jest ustalenie i rozpoznanie zbrojenia zatopionego w betonie, określenie jego głębokości, rozstaw i średnicę. Otrzymane wyniki uzyskuję się również w formie graficznej i opisowej.  Skaner wykorzystywany jest głównie do badań ceglanych prętów zbrojeniowych, rur miedzianych, rur aluminiowych, przewodów elektrycznych pod napięciem.

Narzędzia są urządzeniami w pełni nieinwazyjnymi i nie wymagają naruszania betonowej konstrukcji. Wyniki podawane są natychmiast z wysoką dokładnością. Prawidłowo wykonana inwentaryzacja obiektów i zabytków zapisana i przedstawiona jest w formie rysunków technicznych i zawiera  dokładny opis techniczny wraz z precyzyjnym wskazaniem lokalizacji, rodzajem budynku, ilością kondygnacji, całkowitą powierzchnią i wysokością. Kolejno, zawarty będzie opis materiałów budowlanych, które zostały użyte do postawienia budowli. Co więcej, wymagany jest również plan uwzględniający najbliższe otoczenie budowli z przyłączami podziemnymi i naziemnymi oraz przekroje i dokładne rzuty wszystkich pomieszczeń, razem z fundamentem i dachem. Na koniec należy wziąć pod uwagę, czy zawarty w dokumencie jest dokładny rysunek i opis użytej elewacji wraz z wszystkimi jej elementami.

Dokumentacja inwentaryzacji może być przedstawiona za pomocą tradycyjnych rysunków lub też wizualizacji 3D. Jest ona niezbędna do wydania zgody na rozpoczęcie prac remontowych lub konserwatorskich – w przypadku budynków użyteczności publicznej, lub zabytków. Inwentaryzacja budynków prywatnych nie jest wymagana, jednak wskazana w celach zachowania bezpieczeństwa planowanej budowli.renowacja zabytkowego budynku

Inwentaryzacja budynku

Inwentaryzacja budowlana to pomiary i działania mające na celu przedstawienie rzeczywistego stanu istniejącego budynku. Wykonywana jest przed planowanymi pracami renowacji lub planami budowlanymi realizowanymi obok danego obiektu. Kiedy jest więc potrzebna? Sporządzenie inwentaryzacji jest obowiązkowe w przypadku zamiaru przebudowy, remontu, nadbudowy lub wszelkich prac renowacyjnych budynku. Jest ponadto wskazana, a nawet niezbędna w chwili sprzedaży lub kupna nieruchomości i oszacowania jej rzeczywistej wartości.

Inwentaryzacja zabytku

Rzeczoznawca budowlany przeprowadza inwentaryzacje w celu poznania historii budowlanej danego zabytku lub też oceny stanu technicznego budowli. To podstawa w celu opracowania projektu budowlanego, prac konserwatorskich lub planowania nowej dobudowy. Sposób pomiarów, rodzaj użytych narzędzi, a następnie interpretacja wyników zależy od zróżnicowania samych zabytków – konstrukcji, warunków gruntowych i geograficznych. Wykonane pomiary pozwalają na stworzenie rzutów, wizualizacji i przekrojów, które następnie są wykorzystywane do prac budowlanych.

Dane otrzymane w drodze inwentaryzacji służą do aktualizacji ewidencji zabytków, planowania i realizacji prac konserwatorskich, prowadzenia badań topologicznych, architektonicznych i historycznych, a także opracowania nowych projektów budowlanych, których realizacja ma mieć miejsce w pobliżu zabytku.