Poznaj najczęściej popełniane błędy w raportowaniu GRI

planowanie

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest raportowanie swoich wyników finansowych. Wynika to z konieczności przedstawienia zestawienia finansowego za rok poprzedni.

Jednak warto wiedzieć, że to nie tylko kwestie finansowe odgrywają rolę w rozwoju firmy i przyczyniają się do zwiększenia jej wyników. Istotne są tutaj wskaźniki niefinansowe. 

Wszelkiego rodzaju poboczne wskaźniki, które nie mają pochodzenia finansowego, są niezwykle trudne do uchwycenia i późniejszej weryfikacji. Jednakże wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na całościowy rozwój firmy, powinny zostać dokładnie przeanalizowane przez kadrę zarządzającą, aby na ich podstawie przeprowadzić modernizację bądź zupełnie zmienić kierunek działania. 

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa to zatem nie tylko zyski finansowe, ale również innego rodzaju informacje, mające kluczowe znaczenie w rozwoju firmy. Z racji tego, że trudno jest je pozyskać, przygotowano standard raportowania GRI. Co należy wiedzieć o raporcie GRI? 

Czym jest raport GRI? 

Raport określany skrótem GRI (Global Reporting Initiative) powstał w celu lepszego określania celów oraz potrzeb danego przedsiębiorstwa. Podstawowym założeniem Ramowych Zasad Raportowania GRI to powstanie globalnych wytycznych pozwalających na prowadzenie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, a nawet rządów. GRI ma za zadanie stworzenie ogólnie przyjętych zasad związanych z raportowaniem środowiskowym, ekonomicznym, a nawet społecznym (w wielu aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa). Chodzi przede wszystkim o stworzenie schematu uniwersalnego, który sprawdzi się zarówno w organizacjach międzynarodowych, jak i mniejszych przedsiębiorstwach działających na skalę lokalną. 

W przypadku stworzenia ramowego planu raportowania GRI nie ma znaczenie dziedzina jaką zajmuje się organizacja czy jej lokalizacja. Chodzi przede wszystkim o wykorzystanie praktycznych 

Zasady sporządzania raportu GRI 

Najnowsze wytyczne raportu GRI to spore ułatwienie dla przedsiębiorstw i organizacji, które pragną zweryfikować działania niefinansowe w ostatnich latach. W celu sporządzenia raportu GRI istotne jest zastosowanie się do wytycznych. Wytyczne raportowania GRI dzielą się na dwie części – zasady raportowania i wskaźniki, a także podręcznik stosowania Wytycznych. Pierwsza z części obejmuje wszystkie zasady związane z raportowaniem, a także wyszczególnia kryteria i wskaźniki, jakie należy wziąć pod uwagę. 

Podręcznik stosowania Wytycznych natomiast pozwala zrozumieć zasady raportowania i cel sporządzania raportu. 

Istotną kwestią w przygotowaniu raportu GRI jest trzymanie się zasad definiowania treści. To właśnie one wpływają na wybór treści, jaka znajdzie się w raporcie. Jest to związane z koniecznością opisania wszystkich działań podejmowanych przez organizacje, które mają bezpośredni wpływ na jej rozwój. Zasady GRI: 

  1. Uwzględnienie interesariuszy – identyfikacji interesariuszy przedsiębiorstwa, a w szczególności ich oczekiwań i potrzeb. 
  2. Kontekst zrównoważonego rozwoju – w raporcie konieczne jest zaprezentowanie wyników organizacji w rozbudowanym kontekście zrównoważonego rozwoju. 
  3. Istotność – w raporcie należy uwzględnić dane, które odzwierciedlają znaczny wpływ ekonomiczny, społeczny przedsiębiorstwa oraz kwestie środowiskowe. Dodatkowo warto zweryfikować czy te działania mają wpływ na decyzje podejmowane przez interesariuszy. 
  4. Kompletność – w raporcie powinna znaleźć się informacja dotycząca zasięgów innych ważnych aspektów i tego, w jaki sposób odzwierciedlają one wpływ społeczny, ekonomiczny oraz środowiskowy organizacji. Dane należy przedstawić taki sposób, aby umożliwić interesariuszom zapoznanie się z nimi. 

Najczęstsze błędy podczas sporządzania raportu GRI 

Sporządzenie raportu GRI to skomplikowana procedura, która wymaga zastosowania się do szeregu wytycznych obejmujących szeroki zakres wskaźników. Niż zatem dziwnego, że podczas sporządzania raportu GRI pojawiają się błędy. 

Do najczęstszych błędów w raporcie GRI można zaliczyć nie zapoznanie się z wytycznymi jego sporządzania. Obecnie dostępny jest dokument, który w przejrzysty sposób wymienia wszystkie aspekty, jakie należy wziąć pod uwagę. 

Brak znajomości wytycznych prowadzi do tego, że raport jest niekompletny i nie spełnia on swojej funkcji. Dlatego warto wziąć udział w kompleksowym szkoleniu raportowania społecznego według standardu GRI. Profesjonalna wiedza pozwoli uniknąć pojawienia się błędów i nieścisłości w oficjalnym raporcie organizacji. 

planowanie

Zasady definiowania jakości raportu obejmują wybory dotyczące jakości informacji i sposobu ich prezentacji w raporcie. Jest to ważna kwestia, ponieważ za pomocą jakości przestawionych informacji strony zainteresowane mają możliwość dokonania słusznej oceny działalności Organizacji oraz umożliwia im to podjęcie odpowiednich działań.

Obie zasady zawierają definicję, objaśnienie oraz listy kontrolne, które umożliwiają przeprowadzenie autodiagnozy.