Pożary, jak sobie z nimi radzić?

wąż strażacki

Najbezpieczniejszym sposobem radzenia sobie z ogniem jest zapobieganie mu. Zgodnie z prawem każdy pracodawca powinien identyfikować zagrożenia w miejscu pracy i im zapobiegać. Bardzo ważnym elementem troski o bezpieczeństwo pracowników jest zapobieganie pożarom i wybuchom oraz przygotowanie pracowników, jak właściwie postępować w kryzysowych sytuacjach.

Zapobieganie pożarom

Ogień potrzebuje trzech elementów – ciepła, tlenu i paliwa. Bez ciepła, tlenu i paliwa, ogień nie wybuchnie ani się nie rozprzestrzeni. Kluczową strategią zapobiegania pożarom jest usunięcie jednego lub więcej spośród tych czynników. Ocena ryzyka powinna zawierać szczegółowe informacje na temat wszystkich trzech elementów, aby zminimalizować ryzyko wybuchu/ rozprzestrzeniania się pożaru. Dzięki temu możemy mieć wszystko pod kontrolą.

Ciepło

Ciepło może być wytwarzane w procesach roboczych i często jest ich istotną częścią. Wysoka temperatura musi być kontrolowana i trzymana z dala od paliwa, czyli wszystkich łatwopalnych materiałów, które będą napędzać pożar. Ciepło może też być wytwarzane jako efekt uboczny np. przez stare oprawy oświetleniowe i nagrzewające się żarówki. Z tego względu, konieczne są zabezpieczenia cieplne. Upewnijmy się też, że pracownicy są świadomi swojej odpowiedzialności za zgłaszanie zagrożeń. Regularnie sprawdzajmy też i czyśmy kominy. Dobrze jest zatrudnić specjalistów, którzy będą regularnie przeprowadzać kontrole systemu detekcji w naszej firmie.

Źródła ognia

Żeby wybuchł pożar wystarczy iskra. Z tego względu zakazy palenia są niezwykle istotne zwłaszcza w miejscach, w których znajdują się materiały łatwopalne. Upewnijmy się więc, że znaki zakazu palenia znajdują się we wszystkich niezbędnych miejscach. Zatroszczmy się też o to, aby papierosy i zapałki były bezpiecznie usuwane z dala od innych łatwopalnych odpadów.

kontrola maszyn

Zabezpieczenie maszyn

Niewłaściwie utrzymane urządzenia i sprzęt mogą powodować pożary. Warto sprawdzić więc, czy cały sprzęt roboczy jest zabezpieczony przed samozapłonem lub przegrzaniem. Konieczne jest także utrzymanie porządku i zabezpieczanie maszyn przed zapychaniem się.

Regularne konserwacje sprzętu elektrycznego to podstawa, warto zwrócić się w tym przypadku do kompetentnego w tym zakresie przedsiębiorstwa, aby zapewnić nam najwyższej jakości usługi. Dzięki temu unikniemy również pojawiania się iskier lub porażeniu naszych pracowników prądem. Najlepiej jest zaplanować takie kontrole systemu detekcji z profesjonalną firmą jako regularny program konserwacji.

Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na czyszczenie i konserwację urządzeń wytwarzających ciepło takich jak palniki, wymienniki ciepła, kotły, piekarniki, piece czy frytkownice. Ciepło powstaje również w wyniku tarcia w maszynach, w których znajdują się nieodpowiednio nasmarowane pasy napędowe czy łożyska lub inne ruchome części.

Instalacja elektryczna

Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne powinny być zaprojektowane, zbudowane, zainstalowane, konserwowane, chronione i stosowane w celu zapobiegania niebezpieczeństwu. Najlepiej jest zatrudnić wykwalifikowanego wykonawcę do przeprowadzenia instalacji i napraw sprzętu elektrycznego. Musimy mieć pewność, że przewody elektryczne są w dobrym stanie, a urządzenia i lampy są podłączone do bezpiecznej instalacji.

Unikajmy używania przedłużaczy, a jeżeli potrzebujemy dodatkowych gniazdek w obszarze, w którym ich nie ma, poprośmy wykwalifikowaną firmę elektryczną o ich zainstalowanie. Powinniśmy używać tylko jednego urządzenia na gniazdo.

Zabezpieczenie firmy przed pożarem jest niezwykle istotnym zadaniem każdego przedsiębiorcy. Jest to wymagane prawnie przez przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak leży to również w interesie każdego biznesu. Z tego względu niezwykle ważna jest dbałość o wszystkie elementy naszej instalacji, odpowiednie ich zabezpieczenie i instalację. Zadbajmy o zabezpieczenie instalacji elektrycznej, która znajduje się w każdym budynku.