Opisanie problemu zgodnie z metodą 8D – jak zrobić to dobrze?

jakość

Prowadząc własną firmę, bez względu na to, jakiej branży ona dotyczy, trzeba liczyć się z tym, że prędzej czy później pojawią się jakieś mniej lub bardziej poważne problemy, które mogą mieć niekorzystny wpływ na działanie firmy. Zamiast liczyć na to, że tego typu problemy nigdy się nie pojawią, lepiej przeprowadzić dokładną analizę ryzyka i stworzyć schemat działania, pozwalający szybko uporać się z wszelkimi problemami. W tym celu najlepszym sposobem jest korzystanie z istniejących już rozwiązań, które zostały sprawdzone i idealnie nadają się do takich właśnie zastosowań. 

Jedną z metod stosowanych do rozwiązywania różnego rodzaju problemów w firmie jest tzw. metoda 8D. Warto więc wiedzieć czym tak dokładnie charakteryzuje się ta metoda, kiedy się ją stosuje, w jaki sposób to robić i co daje korzystanie z takiego rozwiązania?

Czym jest metoda 8D?

Pojawienie się różnego rodzaju problemów w firmie, to rzecz całkowicie normalna. Czasami problemy te mogą w dość dużym stopniu wpłynąć na działanie firmy, a nawet całkowicie uniemożliwić jej funkcjonowanie, na pewien określony czas potrzebny na naprawę tych problemów. 

Metoda 8D jest najlepszym sposobem na rozwiązywanie tego typu problemów. Została ona opracowana przez Departament Obrony USA w 1974 roku, natomiast obecnie znajduje ona zastosowanie w bardzo wielu różnych przedsiębiorstwach z różnych sektorów. Głównym celem stosowanie tej metody jest ułatwienie i usprawnienie identyfikacji problemów dotyczących różnych obszarów działalności przedsiębiorstw m.in. produkcji, finansów, sprzedaży, logistyki, zakupów, magazynowania czy też zatrudnienia. 

Nazwa tej metody nie jest przypadkowa, ponieważ odnosi się ona do 8 kroków, których przestrzeganie pozwala bardzo szybko i skutecznie zidentyfikować przyczynę problemu oraz wdrożyć odpowiednie działania przeciwdziałające pojawianiu się tego problemu w przyszłości. Metoda 8D składa się z takich etapów jak:

  • stworzenie grupy roboczej,
  • opisanie danego problemu,
  • akcje tymczasowe,
  • przyczyna źródłowa problemu,
  • akcje korygujące,
  • weryfikacja wdrożonych akcji korygujących,
  • akcje zapobiegawcze,
  • ocena i raport o zakończeniu działań.

Stosując się do wszystkich tych kroków, można w bardzo szybki i skuteczny sposób poradzić sobie z identyfikacją danego problemu, jego źródła, a także ze wdrożeniem wszelkich działań, które pozwolą uniknąć tego typu problemów w przyszłości, co jest bardzo ważną kwestią. 

Kiedy stosuje się metodę 8D?

Metoda 8D to dość uniwersalna technika identyfikacji problemów, ich przyczyny czy też wdrażania działań przeciwdziałających. Z tego też względu metodę tą stosuje się w bardzo wielu różnych sytuacjach. Zazwyczaj firmy korzystające z tej metody używają jej do rozwiązywania różnego rodzaju problemów zewnętrznych firmy, ale także do różnego rodzaju problemów wewnętrznych, które mogą prowadzić np. do zwiększenia kosztów działalności, czy też różnego rodzaju przestojów w działaniu itd. 

Jak opisać problem zgodnie z wytycznymi metody 8D?

Opis danego problemu to bez wątpienia jeden z ważniejszych etapów stosowania metody 8D. Należy tutaj zawrzeć szczegółowy opis danego zdarzenia, miejsce jego wystąpienia, czas, kiedy to się stało, ilość sztuk wyrobów, które zostały objęte tym błędem, informacje o użytych sposobach identyfikacji oraz informacje o konsekwencjach dla klientów, wynikających z wystąpienia danego błędu. 

Co daje stosowanie metody 8D?

Stosowanie metody 8D to świetny sposób na polepszenie jakości różnego rodzaju wyrobów lub usług, poprzez eliminowanie przyczyn błędów i zapobieganie ich nawrotom. Technika ta pozwala dużo łatwiej, szybciej i skuteczniej określać przyczyny różnego rodzaju błędów i niezgodności w danej firmie, a także wskazuje najlepsze sposoby rozwiązywania tych problemów. 

jakość

Ponadto dzięki tej metodzie możliwe jest także dokładne weryfikowanie wdrożonych działań, co pozwala sprawdzić, czy są one trafne i jakie efekty dają w praktyce. Metoda 8D jest również bardzo dobrym rozwiązaniem pod tym względem, że daje gotowy i skuteczny schemat działania, który może być stosowany w przypadku różnego rodzaju problemów w firmie, bez względu na to, w jakiej branży działa dane przedsiębiorstwo, czego dotyczy błąd, jak jest on poważny itd.