Na czym polegają okresowe przeglądy budowlane i kiedy się je wykonuje?

Obecnie obowiązujące prawo budowlane w Polsce nakłada na właścicieli budynków bądź ich zarządców obowiązek wykonywania okresowych oraz regularnych przeglądów technicznych w zakresie bezpieczeństwa budowlanego.

Warto wiedzieć, że niedokonanie działań związanych z przeprowadzaniem okresowych przeglądów budowlanych, może skutkować nałożeniem dotkliwych sankcji bądź kar pieniężnych.

Tego typu analizy stosuje się w celu sprawdzenia poziomu bezpieczeństwa obiektu budowlanego oraz jego zdatności do użytkowania. 

Przeglądy budowlane – po co je wykonywać?

Sprawdzenie stanu technicznego budynku jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala określić stopień jego bezpieczeństwa. Ma to wpływ bezpośrednio na jego użytkowników, a także komfort psychiczny użytkowania. Warto także wiedzieć, że przeglądy budowlane są obowiązkowe na terenie całego kraju oraz muszą być wykonywane głównie przez zarządców oraz właścicieli obiektów budowlanych. Dotyczy to zarówno lokali użytkowych jak i domów jednorodzinnych. Wykonywane są one głównie w celu określenia stanu technicznego oraz uniknięcia niebezpiecznych sytuacji związanych z ewentualnymi usterkami konstrukcji obiektu. Jest to także szansa na uniknięcie drogich napraw, które mogą wynikać z niedotrzymania odpowiednich standardów. 

Kto dokonuje przeglądów budowlanych?

Przeglądy budowlane są uregulowane przez prawo budowlane, obowiązujące na terenie całego kraju. Ten zakres działań może przeprowadzić specjalista, który posiada zarówno doświadczenie jak i wiedzę z zakresu budownictwa, a także specjalistyczne uprawienia w danych specjalizacjach. Takowy nadzór mogą wykonywać także osoby, które posiadają kwalifikacje z zakresu instalacji gazowych, wentylacyjnych oraz sieci energetycznych. Oznacza to, że przeglądy okresowe mogą być wykonywane tylko przez profesjonalistów.

Warto także wiedzieć, że wykonywanie tego typu przeglądów pozwala na sprawdzenie drożności luków kominowych oraz wentylacji. Mogą to zrobić także tylko osoby, posiadające tytuł mistrza w rzemiośle kominiarskim. Dokonywanie tego typu analiz jest więc skomplikowaną czynnością, po której wykonaniu należy sporządzić kompleksowy raport opisany przez doświadczone osoby. Dzięki temu można mieć pewność, że będzie on zawierał informacje o wszystkich ewentualnych usterkach. Wykonywanie tego typu działań przez niepowołane osoby może skutkować nałożeniem wysokich sankcji, które są określone przez obowiązujące prawo budowlane. 

Jak często dokonuje się okresowych przeglądów budowlanych?

Przepisy określają także częstotliwość wykonywania tego typu prac. Sprawdzenie stanu technicznego instalacji wentylacyjnych oraz przewodów elektrycznych powinno być wykonywane średnio raz do roku. Dodatkowo podczas wykonywania rocznego przeglądu dokonuje się także określenia stanu urządzeń służących ochronie środowiska, elementów budynku narażonych na oddziaływanie trudnych warunków atmosferycznych, a także systemów przeciwpożarowych. Należy pamiętać, że czynności te powinna przeprowadzać osoba, która posiada uprawnienia w zakresie naprawy oraz konserwacji sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych. Jest to bowiem związane bezpośrednio z bezpieczeństwem użytkowania danego obiektu.

Przeglądy pięcioletnie dotyczą natomiast sprawdzenia głównie instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej, a także oporność izolacji przewodów elektrycznych oraz uziemienia. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż podczas takowego przeglądu analizowana jest także estetyka budynku oraz jej wpływ na otoczenie, w którym się znajduje. Co pięć lat określa się także ogólny stan techniczny oraz przydatność budynku do użytkowania.

Dzięki regularnie wykonywanym przeglądom budowlanym można mieć pewność, że w danym obiekcie będą zachowane odpowiednie normy dotyczące bezpieczeństwa oraz wyglądu budynku. Prawidłowe utrzymanie stanu technicznego to nie tylko bezpieczeństwo, ale także dłuższa możliwość utrzymania obiektu w dobrym stanie, bez konieczności jego naprawy bądź renowacji.