Mój Prąd 4.0 – co warto wiedzieć o tym dofinansowaniu?

Instalacje fotowoltaiczne w ostatnich latach zyskały sporo na popularności. Było to spowodowane po części tym, że Polacy, którzy decydowali się na taką inwestycję, mogli skorzystać z różnych dofinansowań.

Jednym z programów, który oferował takie dotacje, był program Mój Prąd. W roku 2022 program ten rusza w nowej odsłonie pod nazwą Mój Prąd 4.0. Z tego względu każdy, kto planował inwestycje w tego typu nowoczesne rozwiązania, powinien zapoznać się z tym, co będzie oferował ten program w obecnym roku.

Na czym polega dofinansowanie Mój Prąd 4.0?

Mój Prąd 4.0 to kolejna edycja programu, którego niezmiennym celem od samego początku jest zachęcenie ludzi do inwestowania w mikroinstalacje fotowoltaiczne i tym samym zwiększenie produkcji energii elektrycznej z tego typu odnawialnych źródeł energii. Chodzi tutaj nie tylko o wzrost efektywności energetycznej gospodarstw domowych i tym samym oszczędności finansowe, ale także o zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do środowiska. Dzięki temu programowi na dotacje mogą liczyć wszystkie osoby, które posiadają instalację fotowoltaiczną i spełniają warunki konieczne do uzyskania dofinansowania.

Jak będzie wyglądać tegoroczna akcja dofinansowań z tego programu?

W tegorocznej edycji programu Mój Prąd 4.0 zaszły pewne zmiany, dotyczące między innymi zakresu, jaki on obejmował. Wcześniej dotacje dotyczyły wyłącznie mikro instalacji fotowoltaicznych, jednak obecnie dopłaty będą obejmowały także punkty ładowania samochodów elektrycznych, magazyny energii elektrycznej oraz magazyny chłodu, oraz ciepła. Dzięki temu znacząco może wzrosnąć autokonsumpcja energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, a także przyczyni się to z pewnością do wzrostu udziału prądu z odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym w Polsce.

Kiedy można starać się o takie dofinansowanie?

Obecnie nad programem Mój Prąd 4.0 trwają intensywne prace i jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), nowa edycja tego programu ma ruszyć już w pierwszych dniach kwietnia. Z tego względu to właśnie ten okres będzie czasem, kiedy każdy z inwestorów będzie mógł złożyć odpowiedni wniosek, aby uzyskać to dofinansowanie.

Ile wynosi dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0?

Budżet programu Mój Prąd 4.0 w stosunku do poprzednich lat znacząco się zwiększył. Jednak warto mieć na uwadze, że jeśli inwestor zdecyduje się jedynie na zakup paneli fotowoltaicznych, dotacja, jaką może uzyskać z tego programu, wyniesie — tak samo, jak w roku 2021 – 3000 zł.  Jeśli inwestycja będzie natomiast obejmować także systemy zarządzania energią, magazyny energii czy też ładowarki do samochodów elektrycznych wsparcie to może być znacząco większe. Z tego względu decydując się na taką inwestycję w odnawialne źródła energii, warto rozważyć jednoczesne zakupienie większej ilości różnych systemów i rozwiązań, co pozwoli na uzyskanie większych dotacji z programu Mój Prąd 4.0.

Jak uzyskać takie dofinansowanie i kto może się o nie starać?

Podobnie jak w poprzednich latach, program Mój Prąd 4.0 skierowany jest do osób fizycznych, które posiadają instalacje fotowoltaiczne w Legnicy i wykorzystują uzyskana dzięki nim energię na własny użytek. Konieczne warunkiem jest podpisana umowa kompleksowa oraz wymiana licznika na dwukierunkowy. Ponadto dotacje przysługują wyłącznie na budowę nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW. Z dotacji nie można więc korzystać w celu rozbudowy lub przebudowy istniejących już systemów fotowoltaicznych. W tych podstawowych kwestiach nie wprowadzono więc żadnych zmian względem poprzednich lat.

Każda osoba, która chce uzyskać takie dofinansowanie, powinna złożyć odpowiedni wniosek elektroniczny, poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Jest to jedyna metoda złożenia wniosku, ponieważ wnioski papierowe będą odrzucane. Konieczne jest więc posiadanie konta na tej platformie i dołączenie do wniosku faktury za dostawę i montaż instalacji, dowodu zapłaty faktury lub oświadczenia o dokonaniu zapłaty, oświadczenia operatora sieci dystrybucyjnej o montażu licznika, razem z numerem punktu poboru mocy, a w przypadku instalacji wykonanej własnoręcznie, konieczne jest także oświadczenie o samodzielnym montażu. Rozpatrywanie wniosku zazwyczaj trwa 210 dni licząc od momentu poprawnego złożenia wniosku w GWD.