Jak powstają palety drewniane?

Palety to specjalistyczne konstrukcje, które wykorzystywane są do składowania i transportowania różnego rodzaju większych i cięższych ładunków i towarów. Jest to z pewnością najpopularniejsze tego typu rozwiązanie, które obecnie wykorzystywany jest w wielu różnych branżach, czy to w magazynach, czy na przykład w różnych zakładach produkcyjnych. Mimo tego, że palety mają raczej dość prostą i powtarzalną konstrukcję, to mogą one występować w różnych rodzajach, a ich proces produkcji nie jest tak prosty jak mogłoby się wydawać. Warto więc wiedzieć jak powstają palety drewniane, co jest ważne podczas ich produkcji i jakie istnieją ich rodzaje.

Palety drewniane

Przed wynalezieniem palet drewnianych do transportu wykorzystywano jednorazowe drewniane lub metalowe płyty, lub inne podobne rozwiązania. W pewnym stopniu spełniały one swoje zadanie, jednak przy dużej ilości różnych ładunków nie zapewniały one tak dużej uniwersalności i nie były tak praktyczne, aby pozwolić na sprawne i łatwe transportowanie towarów. Z tego względu konieczne było wynalezienie nowego rozwiązania, które umożliwiało transportowanie różnego rodzaju produktów i ładunków w szybki i prosty sposób. W wyniku tego powstały właśnie palety drewniane, które początkowo produkowane były bez żadnego określonego schematu, jednak po czasie pojawiła się potrzeba standaryzacji dostępnych na rynku palet w celu usystematyzowania i ujednolicenia systemu transportowania ładunków. Dzięki temu transport na całym świecie znacząco się usprawnił.

Jak wygląda produkcja palet drewnianych?

Produkcja palet mimo tego, że może wydawać się prosta i szybka, to tak naprawdę składa się z kilku bardzo istotnych etapów i musi przebiegać w ściśle określony sposób, aby wyprodukowane palety spełniały wszelkie normy i standardy obowiązujące w transporcie. Z tego względu producent palet drewnianych musi doskonale wiedzieć, w jaki sposób je produkować. Pierwszym krokiem produkcji jest oczywiście pozyskanie odpowiedniego drewna na produkcję palet. Materiał, z jakiego zostaną wykonane palety, musi być odpowiednio wysokiej jakości, po to, aby mogły one służyć przez długi czas. Następnie drewno to poddawane jest obróbce, w wyniku czego uzyskuje się gotowe pojedyncze deski paletowe. Kolejny krok to sezonowania, czyli inaczej suszenie drewna. Proces ten powinien przebiegać w ściśle określonych warunkach, tak aby gotowe drewno nie było ani zbyt mocno wysłużone, ani zbyt mokre. Tak przygotowane drewno trafia z powrotem do zakładu produkcyjnego, w którym z desek tych tworzone są palety. Obecnie proces ten jest często zautomatyzowany i biorą w nim udział różnego rodzaju maszyny, które w wielu czynnościach zastępują skutecznie ludzi, przyspieszając i ułatwiając produkcję. 

Co jest ważne podczas produkcji palet drewnianych?

Producent palet jednorazowych podczas ich produkcji, musi pamiętać o kilku istotnych kwestiach, które w bardzo dużym stopniu wpływają na finalny efekt. Pierwszą z tych kwestii jest oczywiście jakość materiału, z którego wykonywane są palety oraz jego odpowiednie przygotowanie do procesu produkcyjnego. Warto tutaj pamiętać o wybieraniu wysokiej jakości drewna i o tym, aby zostało ono odpowiednio wysuszone, zanim trafi do zakładu produkcyjnego. Ponadto przy produkcji palet drewnianych bardzo ważne jest także stosowanie się do ogólnie przyjętych standardów, które określają wymiary czy też sposób konstruowania palet.

Palety drewniane można podzielić też na cztery rodzaje: palety otwarte (tzw. Euro Palety), palety zamknięte, palety Stringer oraz palety Bearer. Każdy z tych rodzajów ma nieco inną konstrukcję i wykorzystywany jest w innych miejscach. Z tego względu podczas produkcji bardzo ważne jest to, aby wiedzieć, czym charakteryzuje się każdy z tych rodzajów palet, ponieważ pozwoli to takich produkcje w zgodzie z ogólnie przyjętymi standardami.