Ile zarabia Geodeta?

geodeta ełk

Wiele osób kojarzy geodetę z panem w odblaskowej kamizelce dokonującym tajemnicze pomiary na skraju drogi czy budowy. Nie wygląda to skomplikowanie, choć pewnie większość z nas pogubiła by się już pierwszego dnia takiej pracy. Dlatego pracę geodety reguluje szereg przepisów, a do jej wykonywania potrzeba konkretnych umiejętności.

Czym zajmuje się geodeta?

Zawód geodety polega na dokonywaniu pomiarów różnego rodzaju. Wytyczają drogi, wskazują, gdzie według planów powinna przebiegać autostrada, na podstawie swoich wyliczeń określają położenie działki. Innymi słowy w każdy możliwy sposób mierzą grunty, a na podstawie ich wyliczeń tworzone są plany i mapy. Dlatego też pomiary geodezyjne muszą być bardzo dokładne. Jakikolwiek błąd może mieć poważne skutki i być bardzo trudny do naprawienia. 
Niektórzy geodeci zajmują się również wyceną niezabudowanych nieruchomości na podstawie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Kto może pracować jako geodeta?

Uprawnienia do pracy w zawodzie geodety wydawane są przez Głównego Geodetę Kraju. Aby je uzyskać należy zdać państwowy egzamin. Przygotowują do tego studia geodezyjne na wydziałach geograficznych oraz odbyte w ich trakcie obowiązkowe praktyki i staże. Warunki, jakie należy spełnić oraz zakres uprawnień, jaki geodeta otrzyma po zdaniu egzaminu określa rozporządzanie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Cechy dobrego geodety 

prócz przystąpienia do egzaminu zawodowego i wielu miesięcy teoretycznej oraz praktycznej nauki osoba, która chciałaby zostać geodetą powinna cechować się bardzo dobrą wyobraźnią przestrzenną. Dobrze by było, gdyby nie była mu obca matematyka, a także, aby jego praca cechowała się dokładnością oraz skrupulatnością. Należy też pamiętać, że praca geodety w znacznej części odbywa się na zewnątrz, a więc w zmiennych warunkach pogodowych. Nie może to przeszkadzać kandydatowi do tego zawodu.

Gdzie może pracować geodeta?

Po uzyskaniu uprawnień jest wiele możliwości wybrania ścieżek kariery zawodowej geodety. Przede wszystkim zatrudniają firmy geodezyjne lub bezpośrednio firmy budowlane, które potrzebują pomiarów w związku z prowadzonymi przez siebie pracami. Niektórzy geodeci mogą znaleźć pracę w firmach kartograficznych. Potrzebne są również osoby do pracy w urzędach.
 Częstą ścieżką rozwoju jest założenie własnej działalności gospodarczej i wykonywanie zleceń w zakresie pomiarów geodezyjnych dla wielu różnych klientów. 

Ile zarabia geodeta?

Zarobki geodetów wahają się w zależności od kilku czynników takich, jak: regionu czy ilości zleceń w przypadku własnej firmy. Pensje zaczynają się od 1700 zł netto i osiągają średnią ok. 2100 zł netto ( dane za raportem pracuj.pl). Niewątpliwie najważniejszym czynnikiem wpływającym na płacę geodetów jest sytuacja na rynku budowlanym w Polsce i tego, z jakim sukcesem firmy geodezyjne pozyskują zlecenia.

Z jednej strony zdolny, doszkalający się geodeta, który nie popełnia błędów i realizuje dużą ilość zleceń może liczyć na zarobki przekraczające średnią krajową. Z drugiej jednak co raz częściej osoby, które dopiero co uzyskały uprawnienia zatrudniane są na podstawie umów cywilno-prawnych, zamiast na umowę o pracę, za niższe stawki. 
Nie ma więc reguły co do wysokości zarobków, ale ciągły rozwój i bycie dobrym fachowcem może wpłynąć na to pozytywnie. Nie bez znaczenia jest też to, w którym regionie pracuje geodeta, gdyż stawki wahają się w całym kraju.