Czym zajmuje się inspektor nadzoru na budowie?

inspektor nadzoru budowlanego

Warto zacząć od tego, kim jest inspektor nadzoru na budowie i jakie powinien mieć kwalifikacje, by wykonywać swoją pracę w pełni sprawnie. Otóż, inspektor jest uczestnikiem procesu budowlanego. Jest to osoba, która obowiązkowo powinna znaleźć się zarówno podczas projektowania i ustalania miejsca budowę inwestycji.


Należy również wiedzieć, jakie kwalifikacje musi spełniać każdy inspektor nadzoru budowlanego. Musi on posiadać uprawnienia budowlane, które pozwolą na samodzielne wykonywanie wszystkich funkcji w budownictwie. Odpowiednia wiedza techniczna oraz doświadczenie w danej specjalności budowlanej, również należą do kwalifikacji.

Istotne są sytuacje, w których obecność inspektora jest wymagana. Może on zostać powołany przez inwestora, jednak najczęściej inspektor uczestniczy w procesie budowy, które są szczególnie skomplikowane, a warunki gruntowe uznane za trudne. Rodzaje budowy, w jakich inspektor powinien wziąć udział, zostały określone przez Ministra Infrastruktury.

W całym procesie budowy, począwszy od projektowania i ustalania miejsca inwestycji, na odbiorze budynku skończywszy, musi być obecny inspektor. Dość często, jego stanowisko mylone jest ze stanowiskiem kierownika budowy. Są to dwie różne profesje – inspektor ma za zadanie kontrolować prace i kierować budową. Kierownik robót budowlanych z kolei, zarządza ekipą budowlaną.

Obowiązki inspektora nadzoru

Rola, jaka powierzana jest inspektorowi nadzoru na budowie, wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Inspektor jest bowiem przydzielany do danej inwestycji, jeśli poziom jej skomplikowania jest szczególnie wysoki.

Zadania, jakie wykonuje każdy inspektor, to między innymi:

  • Organizacja całego procesu budowy – zadaniem inspektora w tym przypadku, jest również opieranie się na aktualnych przepisach budowlanych, zasadach BHP,
  • Przygotowanie procesu budowlanego oraz innych projektów w razie potrzeby,
  • Objęcie kierownictwa na placu budowy,
  • Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy,
  • Obecność przy próbach i odbiorze robót budowlanych,
  • Zatwierdzanie wykonania robót oraz usunięcia wad.

nadzór budowlany

Inspektor nadzoru na budowie, wydaje polecenia kierownikowi robót budowlanych, które zostaną potwierdzone w dzienniku budowlanym. Polecenia takie dotyczą między innymi sprawnego pozbycia się nieprawidłowości i zagrożeń, jakie mają miejsce na placu budowy. Dodatkowo, polecenia inspektora mogą również obejmować wykonywanie prób i badań.

W razie potrzeby, inspektor może zażądać wykonania poprawek poszczególnych prac oraz wykonania ponownie elementów, które okazały się być wadliwe. Polecenia mogą również dotyczyć wstrzymania prac budowlanych z określonych powodów. Najczęściej, niemożność kontynuowania prac, jest związana z zagrożeniem, jakie może stanowić konstrukcja.

Inspektor nadzoru jako najważniejszy uczestnik

Wszelkie prace, jakie wykonywane są na placu budowy, muszą zostać powierzone osobie doświadczonej i mającej odpowiednie kwalifikacje w danym zakresie. Rolą inspektora jest zapewnienie dbałości o każdy typ wykonywanych prac, dotyczących wszystkich etapów budowy.
Z racji tego, iż inspektor powoływany jest najczęściej w przypadkach skomplikowanych, jego obecność podczas prac jest szczególnie istotna.

Każdy, kto pełni rolę inspektora nadzoru inwestorskiego, zna się na każdym procesie budowlanym i posiada wszelkie umiejętności, które pozwolą kontrolować kolejne etapy budowy. Inspektor, podczas przygotowywania projektu, opracowywania zasad pracy na budowie oraz podczas ich trwania, musi opierać się na prawie budowlanym i zasadach BHP. Wiedza techniczna oraz znajomość przepisów budowlanych, to podstawa, jaką powinien spełniać każdy, kto zostaje powołany na to stanowisko.