Czym są układy centralnego smarowania?

pompa-centralnego-smarowania-lincoln

Płynne i bezawaryjne działanie różnego rodzaju maszyn przemysłowych to dla większości przedsiębiorców podstawa codziennego funkcjonowania i jeden z głównych warunków rentowości zakładu.

Każdy przestój wiąże się przecież z ogromnymi stratami finansowymi, nie tylko z powodu konieczności naprawy samej maszyny, ale też i z powodu braku możliwości dalszej produkcji. Niestety, w rzeczywistości trudno o przewidzenie wszystkich usterek i problemów z nawet najbardziej zadbaną maszynerią.

Niektórych z nich da się jednak uniknąć odpowiednio dbając o wrażliwe elementy urządzeń i zapobiegając ich uszkodzeniom poprzez zmniejszanie tarcia w najbardziej wrażliwych punktach. W tym właśnie celu stosuje się wszelkiego rodzaju smary, które usprawniają pracę elementów mechanicznych i znacząco przedłużają ich żywotność.

Układy centralnego smarowania, czyli rozbudowane systemy dozowania smarów w odpowiednich miejscach maszyn to dziś podstawa działania wielu fabryk i przedsiębiorstw przemysłowych. Czym są układy centralnego smarowania, jakie są ich podstawowe rodzaje i gdzie stosuje się je najczęściej?

Czym są układy centralnego smarowania?

Układy centralnego smarowania to nic innego jak specjalnie opracowane systemy ułatwiające dostarczanie smaru w precyzyjnie określone miejsca maszyn w zakładach produkcyjnych. Ich podstawową część stanowią pompy tłoczące środek smarny do połączonej z nimi instalacji.

Dzięki komputerowemu sterowaniu i doborze odpowiedniego rodzaju układu centralnego smarowania do wymagań konkretnej maszyny, precyzyjnie określona i automatycznie dozowana dawka środka smarującego może dotrzeć do najbardziej newralgicznych punktów maszyny, zapobiegając tym samym powstawaniu nadmiernego tarcia i związanych z nim usterek.

Odpowiednio zaprojektowane i dobrane układy centralnego smarowania zapewniają optymalne warunki pracy wielu urządzeń przemysłowych, jednocześnie wpływając na obniżenie kosztów ich eksploatacji i zmniejszając szansę na przestoje w produkcji spowodowane usterkami maszyn lub koniecznością ręcznej aplikacji środków smarnych.

Rodzaje układów centralnego smarowania

olejarka-premium-500ml-hdpe

Każda maszyna stosowana dziś w przemyśle może wymagać nieco innej obsługi pod kątem dostarczania jej środka smarnego. Zarówno ilość smaru, precyzja jego podawania, jak i łatwość w obsłudze samego układu smarowania może mieć ogromny wpływ na efektywność pracy maszyn przemysłowych i to właśnie z tego powodu zrodziła się konieczność stworzenia różnych rodzajów układów.

Jedną z najprostszych w budowie i obsłudze są dziś jednoliniowe układy smarowania produkowane między innymi przez firmę SKF. Układy te stosowane są przede wszystkim w urządzeniach o zwartej budowie i stosunkowo niewielkim zapotrzebowaniu na środek smarny. Systemy te mogą być z łatwością rozbudowywane i dostosowywane do zmieniających się maszyn, jednocześnie gwarantując stosunkowo niskie koszty budowy i eksploatacji samego układu.

Znacznie bardziej rozbudowanym wariantem układów centralnego smarowania są tak zwane układy progresywne, przeznaczone do pracy z urządzeniami posiadającymi od kilku do nawet kilkuset punktów smarnych. Zależnie od potrzeb, układy progresywne mogą pracować w trybie ciągłym lub okresowo, a ich zdecydowaną zaletą jest możliwość łatwej kontroli pracy układu.

Układy natryskowe to projekt pozwalający na smarowanie otwartych punktów smarowniczych, a więc wszelkiego rodzaju przekładni zębatych i łańcuchowych, bieżni napędowych, czy wszelkiego rodzaju prowadnic. Punktowe dostarczanie smaru do tych miejsc byłoby niemożliwe, gdyż powierzchnia wymagająca środka smarnego jest tu zwyczajnie zbyt duża.

Układy natryskowe zapewniają dostarczanie ściśle określonej dawki środka smarnego bezpośrednio na powierzchnię roboczą elementu, używając w tym celu. Ilość uwalnianego smaru jest tu regulowana poprzez odpowiednie ustawianie czasu pomiędzy kolejnymi natryskiwaniami.

Na koniec warto wspomnieć też o układach impulsowych, stworzonych do bardzo precyzyjnej pracy w małych urządzeniach. Układy impulsowe pozwalają na smarowanie do 6 punktów smarnych jednocześnie, więc stosuje się je przede wszystkim tam, gdzie punktów tych jest stosunkowo mało, a więc przy łańcuchach wolnoobrotowych czy rolkach transportowych.

Zastosowanie centralnych układów smarowania

smarownica-pro-oil

Układy centralnego smarowania to dziś podstawa wszystkich urządzeń i maszyn przemysłowych, bez względu na branżę w jakiej działa dane przedsiębiorstwo. Z systemów tych korzystają zarówno przedstawiciele branży spożywczej, jak i maszynowej.

Układy centralnego smarowania stosuje się zarówno do smarowania łańcuchów napędzających urządzenia, jak i utrzymywania odpowiedniego nasmarowania w kompletnych liniach produkcyjnych, maszynach rolniczych, pojazdach budowlanych, a nawet turbinach wiatrowych.