Czego ci nie powie rzeczoznawca budowlany?

czego ci nie powie rzeczoznawca budowlany

W każdej branży można znaleźć wielu wykwalifikowanych specjalistów, którzy zajmują się pewnym ściśle określonym obszarem działalności w danej branży. W przypadku branży budowlanej również można znaleźć wiele specjalistów, którzy doskonale znają się na swojej pracy i są niezbędni w celu realizacji wielu projektów i dbania o bezpieczeństwo w tej branży. Jednym z takich specjalistów jest z pewnością rzeczoznawca budowlany, który zajmuje się bardzo wieloma różnymi kwestiami związanymi z budownictwem i wielu sytuacjach zapewnia niezbędną pomoc. Warto więc wiedzieć kim jest rzeczoznawca budowlany, jaki jest jego zakres obowiązków, jakimi kwestiami się zajmuje w swojej pracy, dlaczego warto skorzystać z jego usług i w jakich sytuacjach należy się na to zdecydować?

Kim jest rzeczoznawca budowlany

Rzeczoznawca budowlany to samodzielny specjalista posiadający specjalistyczną wiedzę w zakresie budownictwa i nie tylko, która pozwala na przeprowadzanie ekspertyz budowlanych, czy też tworzenie opinii technicznych. Praca rzeczoznawcy budowlanego to jedno z bardziej odpowiedzialnych stanowisk, ponieważ to właśnie on zajmuje się kontrolowaniem stanu technicznego budynków i wydawaniem decyzji, czy są one bezpieczne, czy też nie. Z tego względu rzeczoznawca musi posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie, aby móc w prawidłowy sposób wykonywać czynności zawodowe i nie popełniać błędów, które mogłyby wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Warto więc pamiętać o tym, że zgodnie z przepisami prawa budowlanego rzeczoznawcą budowlanym może zostać osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta, a także uprawnienia budowlane i co najmniej 10 lat praktyk w zakresie objętym rzeczoznawstwem. Są to więc dość duże wymagania, jednak ich spełnianie daje pewność, rzeczoznawca posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, aby móc objąć to stanowisko pracy.

rzeczoznawca budowlany - w jaki sposób może pomóc

Zakres obowiązków rzeczoznawcy budowlanego

Do zadań rzeczoznawcy budowlanego należy przede wszystkim przygotowywanie ekspertyz i opinii dotyczących stanu technicznego budynków, urządzeń budowlanych i technicznych. Ponadto rzeczoznawca zajmuje się także przeprowadzaniem kontroli obiektów budowlanych i realizowaniem ich przeglądów okresowych. Warto pamiętać o tym, że rzeczoznawca budowlany zajmuje się również oceną stanu technicznego i wycenieniem ewentualnych kosztów naprawy nieruchomości wystawionych na sprzedaż. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego upoważnia także daną osobę do występowania jako biegły sądowy oraz doradca inwestycyjny.

Kiedy warto skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego?

Pomoc ze strony rzeczoznawcy budowlanego może być niezbędna w bardzo wielu różnych przypadkach. Z pewnością skorzystanie z usług rzeczoznawcy budowlanego będzie konieczne, gdy mamy podejrzenia o wadliwej konstrukcji danego budynku lub chcemy poznać stan faktyczny interesującego nas obiektu, na przykład przed zakupem domu czy mieszkania. Dzięki temu, że rzeczoznawca ma uprawnienia, aby wykonywać ekspertyzę techniczną lub tworzyć opinię techniczną na temat danej nieruchomości, jego pomoc może być niezastąpiona w tego typu przypadkach. Z usług rzeczoznawcy budowlanego warto skorzystać również gdy naruszona została konstrukcja nośna budynku, kiedy planujemy zmianę sposobu jego użytkowania, lub modernizację budynku na przykład jego przebudowę, lub rozbudowę, a także gdy bezpośrednim oddziaływaniu naszej inwestycji jest istniejąca zabudowa.

Dlaczego warto skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego?

Rzeczoznawca budowlany to specjalista, który posiada ogromną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, dlatego jego pomoc może być niezastąpiona w wielu przypadkach. Jeśli mamy wątpliwości co do stanu technicznego budynku, chcemy poznać jego realną wartość czy też interesują nas inne kwestie, skorzystanie z usług profesjonalnego rzeczoznawcy budowlanego będzie znakomitym rozwiązaniem.